AANBOD

DE BEMIDDELAARS VAN SCHEIDINGSBEMIDDELAAR.BE ZIJN GESPECIALISEERD IN BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Wij als scheidingsbemiddelaars bemiddelen bij elk probleem waarbij tussen de betrokkenen een familiale band bestaat: bij scheiding, bij het maken van nieuwe afspraken enkele jaren na de scheiding, bij ouderschapsbemiddeling, maar ook bij erfenisconflicten en moeilijkheden tussen ouders en hun volwassen kinderen.

SCHEIDING

SCHEIDINGSBEMIDDELAAR.BE BIEDT EEN STAPSGEWIJZE BEGELEIDING VOOR EEN SCHEIDING OP MAAT.

De beslissing om te scheiden is het begin van een periode vol veranderingen. Dit brengt een heel scala aan emoties met zich mee waardoor het niet vanzelfsprekend is om de beste beslissingen te nemen. Deskundige begeleiding helpt dan om tot goede afspraken te komen.

OUDERSCHAPSBEMIDDELING

SCHEIDINGSBEMIDDELAAR.BE BEGELEIDT EN ONDERSTEUNT OUDERS OOK NA SCHEIDING.

Ook al hebben ouders destijds bij scheiding een goede regeling getroffen, toch kan het zijn dat het na verloop van tijd niet meer zo vlot verloopt. Emoties kunnen gaandeweg de bovenhand krijgen waardoor communicatieproblemen de kop opsteken. Dit is het moment om een ouderschapsbemiddeling te starten.

ALTIJD DE HOOGSTE KWALITEIT

WE ZIJN ER TROTS OP BEMIDDELAARS TE ZIJN. WE NEMEN ONSZELF EN ONS VAK SERIEUS EN BIEDEN ALTIJD DE HOOGSTE KWALITEIT.

We werken voor en met mensen. Mensen waar we heel veel respect voor hebben. Zij kiezen voor de weg van overleg, zij kiezen ervoor om samen hun problemen op te lossen. Zij kiezen ervoor om hun kinderen centraal te zetten, ook al is hun relatie geëindigd.

Dus, uit respect voor deze mensen, onze cliënten, bieden wij in elk dossier de hoogste kwaliteit.

WENS JE VRIJBLIJVEND EN DISCREET KENNIS TE MAKEN MET EEN BEMIDDELAAR ?