HOE REGEL IK EEN ECHTSCHEIDING

GERECHTELIJKE PROCEDURE BIJ SCHEIDEN NA SAMENWONEN OF SCHEIDING ZELF REGELEN ?
WAT TE DOEN BIJ SCHEIDING ?

Waarom stappen mensen in familiale kwesties naar de Rechtbank, zelfs wanneer ze het -dankzij hun bemiddelaar– over alles eens zijn?

Het antwoord is eenvoudig: de Rechtbank kan mensen een papier afleveren dat zij zelf nooit kunnen maken, met name een vonnis.

Zelfs wanneer de partijen hun overeenkomst, die zij samen met de bemiddelaar gemaakt hebben, aan de Rechtbank voorleggen, dan zal de Rechtbank deze overeenkomst in een vonnis homologeren of het akkoord bekrachtigen.

OVEREENKOMST OPSTELLEN NA SCHEIDING : WAAROM EEN VONNIS BIJ ECHTSCHEIDING ?

Een vonnis heeft een uitvoerende kracht en een gewone overeenkomst niet. Als je je overeenkomst door de Rechtbank hebt laten omvormen tot een vonnis dan heb je de volgende voordelen:

–    Wanneer één van de (ex-) partners het vonnis niet uitvoert, dan kan de andere partij zich tot een gerechtsdeurwaarder wenden om het vonnis te laten uitvoeren, bijvoorbeeld in geval van niet betaling van onderhoudsgelden, niet indexatie van onderhoudsgelden enzomeer.
–    Wanneer één van de (ex-) partners zich niet houdt aan de verblijfsregeling van de kinderen, dan kan en aan de Familierechtbank bepaalde dwangmaatregelen vragen, zoals dwangsommen. Men kan op basis van dit vonnis ook een strafklacht neerleggen tegen de weigerende ex partner enz…
–    Wanneer men niet naar de rechtbank geweest is en enkel een schriftelijke overeenkomst gemaakt heeft, dan moet men wanneer er zich problemen voordoen die niet via bemiddeling op te lossen zijn, zich eerst nog tot de Rechtbank wenden en dan ontstaan er dikwijls nog discussie en wordt er heel veel tijd verloren.

Onnodig te zeggen dat een mondelinge overeenkomst helemaal geen houvast biedt: na enige tijd weten partners soms niet precies meer wat ze hebben afgesproken en volgen de misverstanden en tegengestelde visies zich op met als gevolg dat een procedure in vele gevallen onvermijdelijk wordt en, zoals u ongetwijfeld wel weet zijn er bij deze procedures alleen maar verliezers, nooit winnaars (vechtscheiding). Dit alles bevestigt het belang van een door uw familiale bemiddelaar geredigeerde overeenkomst die daarna ter homologatie aan de Rechtbank wordt voorgelegd (scheiding via mediator).

ZO KAN JE GOEDKOOP EN SNEL SCHEIDEN.

WIJZIGINGEN AAN EEN OVEREENKOMST: KOSTELOOS LATEN HOMOLOGEREN VAN DE SCHEIDINGSPAPIEREN DOOR DE BLIJVENDE SAISINE

Eens de familierechtbank uw akkoord bekrachtigd heeft, blijft het dossier bij de Familierechtbank open tot de kinderen 18 jaar oud zijn en kan in geval dat de omstandigheden zich wijzigen en de partijen hun overeenkomst mits simpel verzoek, en zonder bijkomende gerechtskosten, door de Rechtbank bijkomend bekrachtigd worden.

WENS JE EEN KENNISMAKING MET EEN BEMIDDELAAR?