HOE LANG DUURT EEN ECHTSCHEIDING

GERECHTELIJKE PROCEDURE BIJ ECHTSCHEIDING

Minimumtijd om te scheiden: 4 maanden en twee weken

GERECHTELIJKE PROCEDURE

In deze procedure echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) dient eerst het volledig echtscheidingsdossier opgemaakt worden door uw familiale bemiddelaar en dit wordt daarna door uw bemiddelaar neergelegd op de griffie van de Familierechtbank.

Volgens de wet dient u na deze neerlegging binnen de maand opgeroepen te worden om 1 maal te verschijnen.

BINNEN DE MAAND DAARNA HEEFT U UW ECHTSCHEIDINGSVONNIS?

Wanneer u op het ogenblik van neerlegging meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leeft (dit wil zeggen op aparte adressen ingeschreven bent, dit is aan te tonen via de uittreksels van het bevolkingsregister), dan zal er geen persoonlijke verschijning van de echtgenoten meer vereist zijn en zal u enige tijd later het echtscheidingsvonnis opgestuurd krijgen.

De dienst burgerlijke stand van uw gemeente wordt door de rechtbank verwittigd van uw gewijzigde situatie op hetzelfde moment als u het vonnis krijgt. Zij krijgen een maand de tijd OM hun gegevens aan te passen en u op te roepen om de gegevens op uw identiteitskaart aan te passen.

GERECHTELIJKE PROCEDURE BIJ ECHTSCHEIDING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING

Bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting ( de vechtscheiding in de volksmond) is de procedure ook versneld en vereenvoudigd en daar kan men ook vrij vlot de echtscheiding bekomen.

De procedure voor de volledige afwikkeling van de echtscheiding met de vereffening en verdeling (het verdelen van het huis en de goederen enz…) kan nog altijd jaren aanslepen. Dit alles kost natuurlijk handenvol geld, als is het maar alleen door de lange doorlooptijd.

WENS JE EEN KENNISMAKING MET EEN BEMIDDELAAR?