KOSTEN ALIMENTATIE

ALIMENTATIE BEREKENEN: KOSTPRIJS ONDERHOUDSGELD EX

WAT IS ALIMENTATIE ?

Alimentatie, onderhoudsbijdrage, onderhoudsgeld, onderhoudsuitkering: allemaal verschillende woorden voor eenzelfde begrip. Maar wat betekent het nu precies, dat iemand alimentatie, onderhoudsgeld een onderhoudsbijdrage of een onderhoudsuitkering dient te betalen aan iemand anders ?

ONDERHOUDSGELD

Het woord onderhoudsgeld spreekt hierbij eigenlijk voor zich: het is geld om iemand te ‘onderhouden’, dus een geldsom zodat die persoon in zijn levensonderhoud kan voorzien (of in de volksmond: dat die kan ‘rondkomen’).

Meestal echter worden de termen alimentatie, onderhoudsgeld , onderhoudsbijdrage en onderhoudsuitkering gebruikt in geval van een relatiebreuk: als twee partners uit elkaar gaan, al dan niet via een echtscheiding, wordt er dikwijls afgesproken (voor de kinderen of voor de partner) om mee in het levensonderhoud te voorzien; dit bedrag noemt men dan onderhoudsgeld, alimentatie, onderhoudsbijdrage of onderhoudsuitkering.

Diegene die het bedrag elke maand betaalt noemen we de onderhoudsplichtige, diegene die het geld krijgt noemen we de onderhoudsgerechtigde.

Er kan een verplichting tot betaling van een onderhoudsbijdrage bestaan die door de wet opgelegd wordt, voor of die voortvloeit uit onderlinge gemaakte afspraken.

Wens je hulp om te berekenen hoeveel alimentatie je moet betalen ? Maak dan een afspraak met jouw echtscheidingsbemiddelaar via het onderstaande formulier.

INDEXERING ALIMENTATIE BEREKENEN

Hulp nodig bij de berekening van indexering ? Maak u een afspraak of neem vrijblijvend contact op.

Alle overeenkomsten die opgemaakt worden door scheidingsbemiddelaar.be bevatten de clausule dat de alimentatie of onderhoudsbijdragen jaarlijks moeten aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen

Maar zelfs als uw echtscheidingsovereenkomst deze clausule niet bevat, blijft een jaarlijkse indexatie van onderhoudsgelden voor kinderen wettelijk verplicht.

Wat betekent dit nu voor u?

Het basisbedrag aan alimentatie of onderhoudsgeld dat u overeengekomen bent moet jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen, zodat de alimentatie de stijging van de dagelijkse kosten volgen. De volgende formule wordt hiervoor gebruikt:

            Basisbedrag X (eindindex : beginindex)

Het basisbedrag is het bedrag aan alimentatie of onderhoudsgeld dat in uw overeenkomst staat.
De beginindex is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de ondertekening van uw overeenkomst.
De eindindex is het indexcijfer van de maand van berekening.

Een voorbeeld:

In april 2012 ondertekent u een overeenkomst  waarin staat dat u 250 euro alimentatie per maand moet betalen als onderhoudsbijdrage voor uw kinderen. De beginindex is 120,85 (maart 2012) en de eindindex is 122,19 (maart 2013).

Vanaf april 2013 moet u het volgende bedrag maandelijks betalen:

    250 euro X (122,19 : 120,85) = 252,77 euro

Wenst u ondersteuning bij de berekening van de nieuwe bedragen, Wij doen de berekening voor u: maak nu een afspraak.

Indexatie nooit of lange tijd niet toegepast? Opgelet!

Bent u in de situatie dat de onderhoudsbijdragen sinds enige tijd niet meer aangepast zijn? Dan kan dat betekenen dat u met terugwerkende kracht alimentatie moet betalen of kan ontvangen. Zo’n situaties zijn niet makkelijk en zijn een mogelijke bron van conflicten!

Dan is het zeker aan te raden een afspraak te maken met één van onze bemiddelaars! Zij helpen u met de berekening, en begeleiden u beiden in het maken van afspraken over de achterstallige sommen. We kunnen u ook helpen een aanvaardbaar voorstel uit te werken om aan uw ex partner voor te leggen.

WENS JE EEN KENNISMAKING MET EEN BEMIDDELAAR?