VORMEN VAN ECHTSCHEIDING

GERECHTELIJKE PROCEDURE BIJ ECHTSCHEIDING

De wet voorziet twee mogelijkheden om uit de echt te scheiden:

  1. De echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)
  2. de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO).

 

Tussen beide echtscheidingsprocedures bestaan belangrijke verschillen:

Snelheid: een echtscheiding met onderlinge toestemming is meestal sneller afgerond dan een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Sfeer: een echtscheiding met onderlinge toestemming verloopt meestal in een meer serene sfeer.

Kostprijs: een echtscheiding door onderlinge toestemming is aanzienlijk goedkoper dan een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Enkel de kosten van de gerechtsdeurwaarder kunnen al tot een verschil van 5 à 600 euro leiden.

Risico op vechtscheiding: bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting is het risico op een vechtscheiding veel groter, zeker wanneer er geen beroep wordt gedaan op een bemiddelaar. Bij een vechtscheiding richten beide partijen zich niet langer op het oplossen van hun problemen en deze van de kinderen. Wel zijn zij belust op wraak en willen zij elkaar vernietigen. In deze escalerende conflicten zijn het meestal de kinderen die door de partijen gebruikt worden om de andere te treffen. De kinderen kunnen hierdoor ernstige en in vele gevallen zelfs levenslange schade oplopen.

Als bemiddelaar doen we dan ook altijd ons uiterste best doen om te voorkomen dat het conflict tussen het scheidende koppel zodanig escaleert dat er sprake is van een vechtscheiding.

WENS JE EEN KENNISMAKING MET EEN BEMIDDELAAR?