Omega Websolutions
Hits: 4023

vormen van echtscheiding

De wet voorziet twee mogelijkheden om uit de echt te scheiden:

  1. De echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)
  2. de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO).


Tussen beide echtscheidingsprocedures bestaan belangrijke verschillen:


Snelheid: een echtscheiding met onderlinge toestemming is meestal sneller afgerond dan een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.


Sfeer: een echtscheiding met onderlinge toestemming verloopt meestal in een meer serene sfeer.


Kostprijs: een echtscheiding door onderlinge toestemming is aanzienlijk goedkoper dan een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Enkel de kosten van de gerechtsdeurwaarder kunnen al tot een verschil van 5 à 600 euro leiden.


Risico op vechtscheiding: bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting is het risico op een vechtscheiding veel groter, zeker wanneer er geen beroep wordt gedaan op een bemiddelaar. Bij een vechtscheiding richten beide partijen zich niet langer op het oplossen van hun problemen en deze van de kinderen. Wel zijn zij belust op wraak en willen zij elkaar vernietigen. In deze escalerende conflicten zijn het meestal de kinderen die door de partijen gebruikt worden om de andere te treffen. De kinderen kunnen hierdoor ernstige en in vele gevallen zelfs levenslange schade oplopen.


Als bemiddelaar doen we dan ook altijd ons uiterste best doen om te voorkomen dat het conflict tussen het scheidende koppel zodanig escaleert dat er sprake is van een vechtscheiding.

Scheiden of blijven
Omega Websolutions
Hits: 3184

Scheiden of samen blijven ?

Wanneer scheiden of samenblijven als koppel ?

Geen enkele relatie is conflictloos, iedere relatie heeft zijn relatieproblemen. Die problemen kunnen heel ernstig zijn, maar zijn vaak te herleiden tot moeilijkheden om met elkaar te praten en om over te brengen aan de ander wat je voelt of waar je mee worstelt.

Hoe neem ik de juiste beslissing?

Beslissen of je de relatie beëindigd of niet is niet gemakkelijk, en al helemaal niet als jullie samen kinderen hebben.
Is het beter om ongelukkig bij elkaar te blijven om de kinderen toch maar een scheiding te besparen? Of zijn de kinderen beter af met twee gelukkige ouders die uit elkaar gaan?
Er zijn geen juiste en geen foute antwoorden op die vragen. Maar we kunnen jullie wel helpen om het beste antwoord voor jezelf te vinden. Neem hiervoor contact op met Carina of Wim
Als je de beslissing neemt om te scheiden moet er vele geregeld worden. We verwijzen je graag door naar de pagina's over scheiding voor meer informatie.

Blijven?

Je neemt de beslissing om te blijven? Dan is het een goed idee om aan je relatie te werken. Als jullie je relatie niet aanpakken, kom je immers onvermijdelijk terug op dat punt 'scheiden of blijven'.
Er zijn verschillende manieren om aan je relatie te werken, we kunnen je rond dit thema doorverwijzen naar deskundige therapeuten. We hebben hiervoor een uitgebreid netwerk.

Omega Websolutions
Hits: 4011

alimentatie berekenen: kostprijs onderhoudsgeld ex

 alimentatie

Wat is alimentatie ?

Alimentatie, onderhoudsbijdrage, onderhoudsgeld, onderhoudsuitkering: allemaal verschillende woorden voor eenzelfde begrip. Maar wat betekent het nu precies, dat iemand alimentatie, onderhoudsgeld een onderhoudsbijdrage of een onderhoudsuitkering dient te betalen aan iemand anders ?


Onderhoudsgeld

Het woord onderhoudsgeld spreekt hierbij eigenlijk voor zich: het is geld om iemand te ‘onderhouden’, dus een geldsom zodat die persoon in zijn levensonderhoud kan voorzien (of in de volksmond: dat die kan ‘rondkomen’).

Meestal echter worden de termen alimentatie, onderhoudsgeld , onderhoudsbijdrage en onderhoudsuitkering gebruikt in geval van een relatiebreuk: als twee partners uit elkaar gaan, al dan niet via een echtscheiding, wordt er dikwijls afgesproken (voor de kinderen of voor de partner) om mee in het levensonderhoud te voorzien; dit bedrag noemt men dan onderhoudsgeld, alimentatie, onderhoudsbijdrage of onderhoudsuitkering.

Diegene die het bedrag elke maand betaalt noemen we de onderhoudsplichtige, diegene die het geld krijgt noemen we de onderhoudsgerechtigde.

Er kan een verplichting tot betaling van een onderhoudsbijdrage bestaan die door de wet opgelegd wordt, voor of die voortvloeit uit onderlinge gemaakte afspraken.

Wens je hulp om te berekenen hoeveel alimentatie je moet betalen ? Maak dan een afspraak met jouw echtscheidingsbemiddelaar via het onderstaande formulier.

 

Indexering alimentatie berekenen

Hulp nodig bij de berekening van indexering ? Maak u een afspraak of neem vrijblijvend contact op.

Alle overeenkomsten die opgemaakt worden door scheidingsbemiddelaar.be bevatten de clausule dat de alimentatie of onderhoudsbijdragen jaarlijks moeten aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen

Maar zelfs als uw echtscheidingsovereenkomst deze clausule niet bevat, blijft een jaarlijkse indexatie van onderhoudsgelden voor kinderen wettelijk verplicht.

Wat betekent dit nu voor u?

Het basisbedrag aan alimentatie of onderhoudsgeld dat u overeengekomen bent moet jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen, zodat de alimentatie de stijging van de dagelijkse kosten volgen. De volgende formule wordt hiervoor gebruikt:


            Baisbedrag X (eindindex : beginindex)

Het basisbedrag is het bedrag aan alimentatie of onderhoudsgeld dat in uw overeenkomst staat.
De beginindex is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de ondertekening van uw overeenkomst.
De eindindex is het indexcijfer van de maand van berekening.    Een voorbeeld:

In april 2012 ondertekent u een overeenkomst  waarin staat dat u 250 euro alimentatie per maand moet betalen als onderhoudsbijdrage voor uw kinderen. De beginindex is 120,85 (maart 2012) en de eindindex is 122,19 (maart 2013).

Vanaf april 2013 moet u het volgende bedrag maandelijks betalen:


    250 euro X (122,19 : 120,85) = 252,77 euro

Wenst u ondersteuning bij de berekening van de nieuwe bedragen, Wij doen de berekening voor u: maak nu een afspraa

Indexatie nooit of lange tijd niet toegepast?
Opgelet!

Bent u in de situatie dat de onderhoudsbijdragen sinds enige tijd niet meer aangepast zijn? Dan kan dat betekenen dat u met terugwerkende kracht alimentatie moet betalen of kan ontvangen. Zo’n situaties zijn niet makkelijk en zijn een mogelijke bron van conflicten!

Dan is het zeker aan te raden een afspraak te maken met één van onze bemiddelaars! Zij helpen u met de berekening, en begeleiden u beiden in het maken van afspraken over de achterstallige sommen. We kunnen u ook helpen een aanvaardbaar voorstel uit te werken om aan uw ex partner voor te leggen.

 

Omega Websolutions
Hits: 5333

Hoe lang duurt een echtscheiding

 duurtijd scheiding

Gerechtelijke procedure bij echtscheiding

Minimumtijd om te scheiden: 4 maanden en twee weken.

Gerechtelijke procedure

In deze procedure echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) dient eerst het volledig echtscheidingsdossier opgemaakt worden door uw familiale bemiddelaar en dit wordt daarna door uw bemiddelaar neergelegd op de griffie van de Familierechtbank.

Volgens de wet dient u na deze neerlegging binnen de maand opgeroepen te worden om 1 maal te verschijnen.


Binnen de maand daarna heeft u uw echtscheidingsvonnis?

Wanneer u op het ogenblik van neerlegging meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leeft (dit wil zeggen op aparte adressen ingeschreven bent, dit is aan te tonen via de uittreksels van het bevolkingsregister), dan zal er geen persoonlijke verschijning van de echtgenoten meer vereist zijn en zal u enige tijd later het echtscheidingsvonnis opgestuurd krijgen.

De dienst burgerlijke stand van uw gemeente wordt door de rechtbank verwittigd van uw gewijzigde situatie op hetzelfde moment als u het vonnis krijgt. Zij krijgen een maand de tijd OM hun gegevens aan te passen en u op te roepen om de gegevens op uw identiteitskaart aan te passen.


Gerechtelijke procedure bij echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting ( de vechtscheiding in de volksmond) is de procedure ook versneld en vereenvoudigd en daar kan men ook vrij vlot de echtscheiding bekomen.

De procedure voor de volledige afwikkeling van de echtscheiding met de vereffening en verdeling (het verdelen van het huis en de goederen enz…) kan nog altijd jaren aanslepen. Dit alles kost natuurlijk handenvol geld, als is het maar alleen door de lange doorlooptijd.

Omega Websolutions
Hits: 4130

Hoeveel kost een echtscheiding

kostprijs echtscheiding

Het uitgangspunt van bemiddeling is dat beide partijen samen de kosten dragen, dus de hebt de helft van de kosten.

De prijs van het intakegesprek hangt af van de aard van het probleem en van de specifieke situatie. Tijdens het eerste, telefonisch contact wordt dit bedrag afgesproken.

De prijs voor de rest van het bemiddelingstraject wordt besproken tijdens het intakegesprek.

De prijzen van een EOT of familierechterlijke overeenkomst liggen ver onder de vraagprijs van een advocaat of notaris;
De bemiddelaar in familiezaken is niet BTW plichtig, dat scheelt dus al een hoop geld. 

Scheiden via een echtscheidingsbemiddelaar is een goedkope en snelle manier om te scheiden. Neem nu contact op om de kosten voor je echtscheiding te berekenen.