GEZINSWONING

Wanneer jullie scheiden zal er een keuze gemaakt worden over wat er met de gezinswoning dient te gebeuren. Verhuizen als gevolg van een echtscheiding heeft een grote impact op de emotionele stabiliteit van de betrokkenen. Als u gaat scheiden en u gaat ook nog verhuizen dan is dit een dubbel zware belasting. Er moet worden afgesproken wat er met de woning dient te gebeuren. Blijft er nog iemand al dan niet tijdelijk in? Hoe houden we rekening met de kinderen?

Het verdelen van de eigendom is niet gemakkelijk, daarom helpen we je hier graag bij verder tijdens de bemiddeling.

MOGELIJKE KEUZES ZIJN :

1/ IEMAND NEEMT DE WONING OVER

Wanneer jullie besluiten dat iemand de woning kan inkopen dan moet deze persoon ook de hypotheeklasten blijven betalen. Er dient tevens een akkoord te zijn over de uitkoopsom die de ex- partner dient te betalen om de woning te kunnen kopen. Vaak heeft dit als gevolg dat men opnieuw een bedrag zal moeten lenen bij de bank.

2/ JULLIE ZETTEN HET HUIS TE KOOP

Er moeten hiervoor verschillende afspraken gemaakt worden zoals wie er blijft wonen tot wanneer de eigendom is verkocht en of die persoon dan huur betaald aan de ex- partner.

Er dient tevens een akkoord te zijn over de vraagprijs en de manier waarop het huis wordt te koop gezet: privé of via immo. Wie betaalt de lening verder af, wat met de nutsvoorzieningen en vooral hoe wordt de opbrengst of verlies van de verkoop van het huis door beide ex partners verdeeld.

3/ HUIS IN ONVERDEELDHEID

Jullie blijven dus samen eigenaar van de woning. De woning blijft jullie eigendom tot aan de verkoop op een later moment. Hierover kan men het best afspraken maken. Wat met nutsvoorzieningen, hypotheek, verzekeringen, eigenaarskosten. Wat gaat er met de woonst gebeuren nadat de onverdeeldheid is afgelopen? Dit zijn zaken die we met jullie doornemen zodat alles in detail geregeld is.

WENS JE EEN KENNISMAKING MET EEN BEMIDDELAAR?